Quins habitatges socials necessita Sant Feliu?

En aquest Ple municipal del mes de febrer ha tornat el debat al voltant de l’habitatge social

23habitatprincip

Es fa difícil d’imaginar que algú adquireixi un electrodomèstic o un moble que no sàpiga si haurà de fer servir. O que vagi al mercat sense saber si necessita el peix o la fruita que compra. Fins i tot sembla ridícul de pensar en algú que actuï així. Tothom valora primer les seves necessitats i després pren les decisions per cobrir-les adequadament.

En aquest Ple municipal del mes de febrer ha tornat a la palestra el debat al voltant de l’habitatge social. L’equip de govern ha presentat novament la proposta de canvi d’usos de dues propietats municipals per incloure en elles la possibilitat de lloguer social. En aquesta ocasió ho ha fet, en tot cas, amb una part substancial dels deures fets. Hem pogut analitzar prèviament quines són les polítiques socials en habitatge tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i comprovar quin encaix, quina aportació pot tenir Sant Feliu en aquestes polítiques. Per tant al contrari que en l’anterior ocasió, han proporcionat prou informació com perquè comptin amb el vot a favor del nostre grup municipal per a aquesta aprovació inicial.

És aquest en tot cas un vot de confiança, més que un vot de convicció. Els hi hem deixat en préstec el nostre vistiplau a expenses de veure l’evolució de la qüestió abans de l’aprovació definitiva del canvi d’usos. Ens agradaria poder disposar d’un Pla d’Inversions del Mandat (PIM) que avali que la proposta no quedarà en paper mullat i, especialment, d’un treball seriós i exhaustiu sobre quina és la necessitat real d’habitatge social que té Sant Feliu. Aquesta reflexió prèvia encara no s’ha fet i, com qualsevol entendrà, no és el mateix planificar habitatge social tutelat per a gent gran, o les necessitats d’habitatge per discapacitats que per a una família nombrosa amb renda baixa, per exemple. El que s’ha de cobrir en cada cas serà diferent i ens ha de portar a triar models diferents.

Tornant al símil amb el que començàvem l’escrit, l’equip de govern municipal va al mercat a comprar sense saber què és el que ens falta a la nevera. No sembla la manera més rigorosa de gestionar una qüestió tan sensible. Hem votat sí a un canvi d’usos proposada com a reconeixement de les dades que s’han aportat des de la darrera vegada que es plantejava al Ple aquesta iniciativa. En tot cas ens comprometem a continuar amb una estricta fiscalització de tot el procés per garantir que, quan aquest es materialitzi, respongui a la realitat de la ciutat i no a un gest polític buit de contingut.

Comparteix: