Que la ciutadania triï a qui l’ha de defensar

Des del nostre grup municipal hem demanat un procés participatiu en la tria del Síndic de Greuges

35principQuan un partit governa ho fa sota la confiança de que ha rebut un mandat popular per fer efectiu el programa amb el que es presentava a les eleccions. Però això no significa que no existeixin qüestions que no hagin de ser consultades a la ciutadania. Una majoria no és un xec en blanc per fer i desfer. Malauradament de vegades, a Sant Feliu sembla que l’equip de govern municipal (ICV-EUiA i PSC) no sigui prou conscient de que existeixen qüestions que exigeixen d’un consens que va més enllà de les decisions que pugui prendre un grup de regidors.

L’exemple més recent i palpable el trobem en el nomenament de la persona que ocuparà la Sindicatura de Greuges del nostre ajuntament. No dubtem de que la persona escollida pugui estar a l’alçada de les circumstàncies, però no podem deixar de lamentar el procés que s’ha seguit per a la seva tria.

En primer lloc perquè no tenim constància de que, com està establert, hagin estat consultades les entitats i associacions de la ciutat per donar el seu parer. I en segon terme, perquè ens hagués agradat, i així ho hem demanat a través d’una moció, que es realitzés una consulta popular per tal de triar el síndic o la síndica. Estem convençuts de que hagués estat la decisió més lògica.

No és raonable que siguin els propis ciutadans i ciutadanes els què decideixin quina ha de ser la persona que ha de representar els seus interessos? Al cap i a la fi aquest és el paper de la sindicatura: representar la ciutadania davant de l’administració. Podem veritablement garantir els seus drets si la figura que els defensa ha estat triada per les persones que governen la pròpia administració? Definitivament no sembla el sistema més lògic.

Si veritablement volem que les persones que viuen al nostre municipi tinguin plena confiança en les seves institucions el primer que hem de saber fer és oferir totes les garanties de que el seu ajuntament treballa de manera escrupolosa pels seus interessos. Ja ho va dir Juli Cèsar: “la dona del cèsar no només ha de ser honrada, sinó que a més ho ha de semblar”.

De la mateixa manera l’administració ha de posar-se una passa per davant dels interessos de les persones per les que vetlla i ho ha de fer, no només amb honestedat, sinó a més fent-ho amb tota la transparència de la que sigui possible.

Comparteix: