Inauguració nou passeig Riera de la Salut

INAUGURACIÓ DE LA RIERA DE LA SALUT

 

 

Benvolguts conciutadans i conciutadanes. Gràcies per haver vingut

 

Avui és un dia històric. No cal dir l’enorme satisfacció que em produeix aquesta inauguració. Com a Comissionada del Projecte Integral de la Llei de Barris tinc el gust de compartir amb tots vosaltres aquest moment i de ser partícip i haver contribuït a la transformació d’aquesta Riera, d’aquest important racó de Sant Feliu.

Faré una mica d’història del Projecte que anomenem Fem Barri. La història dels dos barris, (Can Calders i la Salut) i sobre tot la història de la Riera, els més grans la tenim present, quan la rierada se’ns emportava els cotxes o tot el que arreplegava al seu pas, quan baixava pels torrents de Collserola. Els més joves o els que fa menys temps que viviu a Sant Feliu havíeu vist un espai decadent i deixat o podeu saber com havia sigut anteriorment a través de l’exposició fotogràfica.

En qualsevol cas la Generalitat l’any 2006 ens concedeix el Projecte Integral de Llei de Barris a la ciutat de Sant Feliu concretament als barris de Can Calders i de la Salut, per tant teníem l’oportunitat, de remodelar, modernitzar, millorar i cohesionar socialment les persones que formeu part d’aquests barris i també amb la resta de santfeliuencs/ques.

A mitjans del 2007 es comencen els processos participatius i globals. Es creen 5 meses de participació: Històries dels barris, Entitats dels barris, Espai Públic I i II, Gent del Barri, Equipament. Aquestes meses pretenen a més a més de fer participar, als ciutadans que hi viviu, en la transformació urbanística de l’espai públic, detectar les necessitats que teniu a tots els nivells. De convivència, laborals, econòmics, fer-vos sentir partícips de la vida del barri i de la ciutat.

Les primeres intervencions urbanístiques són les de l’Espai Públic I, que consisteixen en la transformació dels carrers de Can Calders, Can Calders posterior (ara Can Güell), Agustí Domingo (fent a més a més accessibles les entrades dels edificis a peu de carrer), la plaça de la Xocolatada i la plaça de les Roses. S’enderroca algun edifici d’uns 320m2 d’on en surt el local, de 70 m2, ara cedit a Càritas pel seu rober.

Hi ha hagut un pla d’ajudes per a la millora de les comunitats de propietaris. Per fer accessibles els edificis, posar aigua directe i sanejament i alguns ascensors. Això ha comportat 19 comunitats beneficiades, que són 480 vivendes, un total aproximat de 1650 persones.

L’Espai Públic II és el que avui inaugurem. Aquest espai que sempre hem anomenat la Riera de la Salut, dividia els dos barris, el de la Salut amb el de Can Calders. Era un espai caracteritzat per la marginalitat i la fragmentació, amb barreres arquitectòniques i un ús social residual.

Per tant avui celebrem alguna cosa més que la fi de les obres de la Riera i la remodelació d’un nou espai. Celebrem la culminació de sis anys de participació i aportacions, en definitiva celebrem la cohesió social i física dels dos barris. La Riera és la metàfora física de la cohesió social, que és, el que pretén en darrera instància el projecte. La virtut d’aquest projecte és que, NO només persegueix una millora dels barris, sinó la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Per això la Riera s’ha transformat en un eix cívic, que es veurà completat amb l’equipament que ja s’ha començat a construir. Però al darrera, o al davant, com vulgueu, també hi ha altres actuacions com ara la millora social i econòmica, l’impuls al comerç, activitats per a la gent gran, per joves, per infants, la creació d’un espai de dones… Estem parlant d’un total de població beneficiada d’unes 12.500 persones aproximadament des del 2006 al 2013. Una inversió total quan s’hagi finalitzat l’equipament, de 10.800.000 M€, 5.400.000M€ la Generalitat i 5.400.000M€ l’Ajuntament de Sant Feliu.

Us faré només una pinzellada del que hi haurà a l’equipament, una vegada detectades les necessitats dels veïns i veïnes d’ambdós barris. Aquest té un disseny que potenciarà els usos cívics i les activitats que desenvolupin els col·lectius dels barris. Recepció, Dinamització infantil i juvenil, Gent Gran, Sala d’Actes, Espais per Entitats, Centre de Normalització Lingüística (CNL) i Servei Local de Català, Porxo i Espai de Lleure

Per tant inaugurem un passeig que vol complir amb els compromisos adquirits amb els veïns i veïnes que han format part de les meses de participació, que els professionals de l’ urbanisme han captat i redactat:

-La creació d’un eix cívic al barri destinat prioritàriament als vianants.

-Millora de la permeabilitat interna del barri, adequant els itineraris que connecten els àmbits privatius amb les zones d’ús públic, eliminant les zones d’aparcament incontrolades.

-Creació d’una nova façana mitjançant una gelosia de ceràmica a diferents alçades, que doni un aspecte uniforme als darreres i que permeti l’entrada de llum a les cases.

-Integració amb l’entorn dels accessos a l’aparcament, mitjançant la creació d’un espai d’ombra amb vegetació

-Passeig central amb vegetació als costats, ben il·luminat i sense racons,

-Limitació de la velocitat dels vehicles amb passos elevats per millorar la seguretat dels vianants.

-Ordenar el sentit de circulació i millorar la mobilitat en general i carril bici

-Connexió de la Riera amb la plaça de les Roses i amb el carrer Sagrament

-Jocs per a la gent gran

Per primer cop a la història recent del municipi, la Riera actua com a element unificador. Ara serà, ja és a partir d’avui, el punt de trobada de la seva gent, de tots vosaltres.

Comparteix: