Inauguració del Centre Cívic Les Tovalloles

Aquest acte d’avui no contempla només la inauguració d’un espai necessari pels barris. Significa el final de tot un procés. Un punt i seguit del camí que es va iniciar fa vuit anys amb l’aprovació de la Llei de Barris l’any 2006.

Ha estat una de les inversions més importants de la ciutat: 10.800.000€ finançat al 50% entre la Generalitat de i l’Ajuntament.

Aquest projecte es va iniciar amb uns governs diferents dels actuals tant a la Generalitat com a l’Ajuntament, però tant per una banda com per l’altre ha sigut un projecte importantíssim per a la ciutat, principalment, està clar, pels barris a qui anava dirigit: Can calders i la Salut i que els successius governs han sabut posar per davant de partidismes. Sempre s’ha anat a la una, i mai mai hi ha hagut fissures en quant al que s’havia de fer. Això ens demostra que quan es tracte de millorar el benestar de les persones els polítics sabem estar a l’alçada, perquè en veritat el que tots perseguim és millorar les condicions de vida dels ciutadans del nostre municipi i d’aquest país.

En bona part aquesta entesa ha estat possible perquè ha sigut un projecte de col·laboració. A mitjans del 2007 es va iniciar el procés participatiu en el que van intervenir veïns i entitats per dir la seva en la nova configuració d’aquests barris.

Aquesta nova configuració ha passat per tres grans etapes: reurbanització de carrers i places, reurbanització de la riera, i la construcció de l’equipament.

La Riera de la Salut sempre ha estat un element emblemàtic, per a tota la ciutat i especialment per a Can Calders i la Salut, perquè ha suposat un obstacle, una barrera tant física com psicològica, que separava Can Calders i la Salut.

Tant el passeig de la Riera com el centre que avui inaugurem estan al bell mig dels dos barris.

L’any passat es donava el primer pas, amb l’entrega a la ciutadania de la primera fase de la Riera, per fer d’aquesta, un espai de trobada.

Avui completem el recorregut acabant l’eix de la Riera i amb la inauguració d’un centre viu en el que tothom hi té cabuda. Tal i com s’ha configurat la Riera de la Salut i amb el Centre Cívic Les Tovalloles, aquest passeig ja no constitueix una barrera sinó l’oportunitat de creació de sinergies tant pels ciutadans dels dos barris com dels de la resta de la ciutat.

Per què un equipament? Hi ha hagut una manca històrica d’equipaments per desenvolupar activitats culturals i de caire social a banda i banda de la riera. Una mancança que en canvi contrasta amb la riquesa d’entitats i la diversitat de col·lectius existents tant històricament com actualment, sempre dispersos i que al llarg dels anys s’han hagut d’anar buscant espais per separat, on poder exercir la seva activitat. L’avantatge d’aquest centre és que permet a banda de crear col·laboracions i cooperació entre les diferents entitats, l’optimització de recursos, trobar interessos comuns, buscant l’eficiència i l’eficàcia que aquesta època de crisi ens ha fet veure com n’és d’ imprescindible. El treball en xarxa, el fet de compartir espais, tasques i idees enriqueix la pròpia activitat de les entitats, que en definitiva són les que donen vida als barris i a la ciutat.

El Centre Cívic Les Tovalloles neix amb la vocació de convertir-se en l’eix de la vida associativa de Can calders i de la Salut. Permetrà desplegar diferents programes i activitats per a tots els col·lectius. Infants, Joves, Gent Gran, Dones…, En definitiva, vol millorar les condicions dels ciutadans i ciutadanes, potenciant la vida cívica i cultural i afavorint la cohesió.

Deia al principi que aquest projecte no només consistia en aturar la degradació d’ambdós barris millorant-los urbanísticament, sinó que aquesta millora era l’instrument necessari per propiciar la cohesió social dels veïns i veïnes fent-los partícips de la vida de la resta de la ciutat i viceversa.

Aquesta intenció s’ha mantingut invariable en el temps i és el que en veritat persegueix el propi Projecte i que jo vaig assumir com a Comissionada des de desembre de 2008.

Vull agrair a tots els tècnics que han estat vinculats a Fem Barri, en algun moment o altre del procés, per haver cregut en el projecte, per les seves aportacions, per la col·laboració, en definitiva per haver fet la seva feina en positiu, per haver fet possible el treball transversal de tots i cadascun dels diferents departaments de l’ajuntament. Sense ells/es això no hauria estat possible. A tots moltes gràcies.

Una de les meses de participació era la de “El barri i les seves històries”. Hem sigut curosos en aquest aspecte. La recuperació de la memòria històrica, perquè mai hem de perdre de vista d’on venim i que érem. El Centre Cívic honra, començant pel seu propi nom, un passat industrial que alguns dels veïns més grans heu viscut en primera persona. De fet, la part construïda i reurbanitzada correspon a la superfície ocupada per l’antiga fàbrica de les tovalloles i l’anomenat “pati de la fàbrica”. Hem volgut deixar constància de la importància de la nostra història amb la instal·lació al hall d’una enorme màquina teixidora restaurada expressament per a l’equipament.

L’Ajuntament ha acabat de posar els fonaments, amb la finalització del Projecte i la “posada de la darrera pedra” d’aquest edifici ara és el moment de que entitats i veïns construïu plegats el vostre futur dins del barri.

Una altra de les meses de participació era el Pla d’usos de l’equipament

Ara ho veureu però aquest equipament està pensat per donar cabuda a moltes de les inquietuds que des de la mesa s’apuntaven.

Voldria felicitar a les ciutadanes i ciutadans, entitats comercials, veïnals i culturals que han col·laborat en fer possible aquest nou centre amb les seves aportacions. Explicant totes les mancances que trobaven a faltar, les necessitats que cada associació o entitat volia. I donar-los les gràcies per haver arribat a acceptar el que s’havia acordat, després de llargues sessions de debat.

Tant és així que hi trobarem:

Recepció: Que és un dels espais més destacats de l’equipament. Està pensat com a punt de trobada, com una espècie de plaça coberta, amb zones de descans, lectura i connexió Wi-fi.

Porxo i Espai de Lleure: És la connexió de l’exterior: la riera, amb l’ interior: l’equipament.

Sala d’actes: Una sala de 250m2, que permetrà fer activitats culturals obertes a la ciutadania i el desenvolupament d’activitats destacades per part de les entitats.

Aules per activitats: Dues aules per activitats, de 90m2 cada una on es podran fer tallers, exposicions, una d’elles dotada com a aula informàtica d’ús compartit.

Espai per a entitats: Tant Can Calders com la Salut tenen un teixit associatiu molt nombrós i divers (veïnal, comercial i cultural). Aquest equipament és el centre on aquestes entitats poden tenir la seva seu i l’espai per al desenvolupament de les seves activitats.

Espai per a la Gent Gran i les dones: Es disposarà d’espais diversos per a la gent gran i les associacions de dones amb zones de lectura i lleure, espais lúdics per fer tallers i activitats vàries

Dinamització infantil i juvenil: Espais i sales per fer activitats de lleure infantil i juvenil. Donant cabuda a entitats que treballen en la dinamització i cohesió social a través de la seva tasca educativa i social.

Centre de Normalització Lingüística i Servei Local de Català: Aquest servei torna al barri. Després de 22 anys al Casal de Can Calders i un parell d’anys fora del barri, per fer les obres: Finalment, “Les Tovalloles” és la nova seu de les activitats de promoció de la llengua catalana, oberta com sempre a tot@s els ciutadans/es de Sant Feliu.

En definitiva és aquest un Centre adaptat a les necessitats de persones i entitats, un equipament de referència per a tots els ciutadans de Sant Feliu.

Posem punt i final, urbanísticament parlant, al Projecte Integral de la Llei de Barris a Sant Feliu.

L’any vinent hi haurà la clausura del projecte definitiu quan acabem amb l’acompanyament social i dels plans d’ocupació i formació que encara tenim oberts, mentrestant continuem amb el lema que ens ha acompanyat tots aquests any i fins a dia d’avui: “Entre totes i tots, Fem Barri”.

Moltes gràcies

Comparteix: