Avís legal

 

Aquesta pàgina web és propietat de Rosa Maria Martí Jodar i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.rosamariamarti.cat, està registrat a favor de Rosa Maria Martí Jodar. Contacte: contacte@rosamariamarti.cat

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Rosa Maria Martí Jodar i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Rosa Maria Martí Jodar. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. Rosa Maria Martí Jodar no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.rosamariamarti.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que Rosa Maria Martí Jodar tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent el més aviat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació. Rosa Maria Martí Jodar declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. Rosa Maria Martí Jodar es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.
 Rosa Maria Martí Jodar no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

No es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail de contacte, està autoritzant expressament a Rosa Maria Martí Jodar al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis. S’inclouran les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Rosa Maria Martí Jodar no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Rosa Maria Martí Jodar, responsable del fitxer. Contacte:contacte@rosamariamarti.cat.

8. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

9. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.