- Rosa Maria Martí - http://www.rosamariamarti.cat -

Assolides prop del 90% de les actuacions previstes al Pla d’Actuació de Mandat (PAM) pel pacte de govern entre CiU i ICV-EUiA-ISF

03pamprincipal [1]Dilluns 30 de març es presentaven en un acte públic al Centre Cívic Les Tovalloles els resultats assolits pel Pla d’Actuació de Mandat (PAM) acordat entre Convergència i Unió i ICV-EUiA-ISF per a la present legislatura. Entre els aspectes més destacables del conjunt d’actuacions previstes per l’equip de govern a un pla del que van prendre part en la seva definició més de 1.000 ciutadans, és troba que el seu acompliment, en aquests moments, ha assolit prop d’un 90%. Això ha significat el desenvolupament de més de 400 actuacions dividides en sis grans eixos com són participació i transparència, per un govern més proper a la ciutadania; equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic; construcció de teixit social i de ciutadania; planejament urbanístic; qualitat de l’espai públic i execució del Pla d’Inversions del Mandat. Pel que fa a la resta d’actuacions previstes aquestes es troben ara per ara en fase d’execució o de planificació. Durant l’exposició, conduïda per la primera tinenta d’alcaldia, Rosa Maria Martí, i per l’alcalde, Jordi San José, es van destacar algunes de les principals actuacions assolides dins de cada un dels sis àmbits d’acció com la posada en funcionament del Centre Cívic Les Tovalloles; el programa de suport municipal per a evitar la pobresa energètica; el desenvolupament del Pla Local per al Foment de l’Ocupació i la Reactivació Econòmica o l’aplicació de la tarifació social a les escoles bressol municipals.

Un cop exposades les principals actuacions del govern municipal es presentava l’auditoria externa realitzada, en compliment de l’acord de govern, sobre els comptes públics del 2014 per l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL. Aquesta valorava la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici passat de manera positiva considerant que segueix les disposicions i requeriments legals reglamentaris i ratificant les dades que va presentar al respecte al ple de febrer de 2015. De la mateixa manera l’informe destaca el sanejament dels comptes públics municipals assenyalant que aquests es troben en un rati d’endeutament del 42%, lluny del màxim legal establert al 75%. En la mateixa línia se subratlla que s’acompleix la regla de la despesa i que existeix una capacitat positiva de finançament i, per tant, d’estabilitat pressupostària.

Uniaudit Oliver Camps, SL ha treballat, entre d’altres administracions, per a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Comptes o els ajuntaments de Madrid, Barcelona o Girona.

Un cop finalitzada la presentació, la primera tinenta d’alcaldia, Rosa Maria Martí, ha volgut destacar que “ens sentim molt satisfets del grau d’acompliment del pla d’actuació tot i que moltes accions s’hagin centrat necessàriament en fer front a qüestions tan poc desitjables com els efectes que ens ha deixat la crisi econòmica. Però si de cas, ens sentim encara més satisfets de la manera en que s’ha fet: amb transparència i donant compta fins a l’últim extrem a la ciutadania. Avui hem donat una passa més amb la presentació per primera vegada d’una auditoria externa dels comptes públics. Estic convençuda que en un moment com aquest i en una societat com aquesta és imprescindible que les administracions puguem acreditar, especialment en la vessant econòmica, el més absolut rigor”.