A Sant Feliu, fem un pas més (des de la coresponsabilitat)

principalRecentment des de l’Ajuntament de Sant Feliu hem posat en marxa la campanya “A Sant Feliu, fem un pas més” dedicada a la promoció del civisme. La iniciativa està dissenyada per a assenyalar les principals actuacions municipals dutes a terme en la neteja dels nostres espais públics, en l’adopció de sistemes cada cop més eficients per al reciclatge de les nostres deixalles, en el manteniment dels espais verds o en la cura de les nostres mascotes. Però és alhora una crida per fer-nos veure que totes aquestes actuacions són absolutament innecessàries si no prenem la necessària consciència individual.

Cada cop més és més important que els ajuntaments incideixin, incidim, en la coresponsabilitat entre administració i ciutadà en la promoció de les actituds cíviques. Ja en el meu anterior escrit feia referència a la maduresa assolida per la nostra societat i a la capacitació que demostra per a ser una part cada cop més activa de la vida pública. Volem una ciutadania que sigui exigent amb l’administració. Però alhora crec que l’administració també ha de ser exigent amb el conjunt de la població.

Sí, l’Ajuntament és responsable de la neteja de parcs, places i carrers. Però no pot ser mai considerat ni el responsable únic ni l’últim. De manera individual i com a col·lectiu som tots els habitants de Sant Feliu els que hem de fer nostra aquesta responsabilitat també.

Els moments socioeconòmics que vivim han de servir-nos a tots per a reformular les administracions, però també una part de la nostra actitud com a ciutadans. Els recursos dels que disposem són limitats i, en els darrers anys, encara s’han limitat més. Quan es decideix on destinem els diners públics, implícitament també estem deixant de dedicar-los a d’altres qüestions que, de ben segur, també serien beneficioses per a tothom. Per aquest motiu hem de recordar que ser cívics no és únicament una qüestió de formes, d’educació. És una manera d’estalviar-nos una part dels nostres propis recursos que podran ser emprats en d’altres àrees.

El civisme és també una manera de fer política.

Comparteix: